top of page

Nullindatest

Milline oli elu nullindatel? Mis on selle elu kesksed märksõnad? Uue noortekultuuri tulemine. Narkootikumid. Elutaseme tohutu ja kiire tõus. Laenud. Rahvusluse tõus liberalismi asemele, kulminatsiooniks pronksmehe äraviimine Tõnismäelt. Eestlaste jagamine esimeseks ja teiseks Eestiks ja seejärel õigeteks ehk rahvuslikeks ja valedeks ehk reeturiteks (punaprofessorid jms.). Mustvalge maailmapildi tõus. Vaikselt kerkiv igatsus kõva käe järele. Portaalid ja netilehed. Klikimeedia teke. Meelelahutuse tohutu levik. Inimeste kui ajakirjanduslike toodete aeg. Reality show’d, minut kuulsust senise viieteistkümne minuti asemel. Ja üle kõige lihagrillimise magus hais.

Tiit Hennoste

Nullindate luules seostub esimene olulisem muutus minu meelest vabavärsi pealetungiga

Mart Velsker

Mida lausuda resümeena nullindate kohta? Etapp muidugi, kuid mitte epohh.

Vaapo Vaher

...kui nullindad üldse olemas on, siis pigem teatava keeldumisena olemas olla.

Aare Pilv

Ma ei võta nullindate kirjandust enesestmõistetava kategooriana, selline kirjanduse liigendamine kümnenditeks, mille üle pikalt arutleda, tundub olevat ennekõike omalaadi retooriline sund, mis sündis ilmselt millalgi siis, kui mõeldi välja kuldsed kuuekümnendad.

Marek Tamm

Mulle paistab, et nullindad ei ole pakkunud kirjandusele kuigi palju uut esteetilises mõttes, küll aga sotsiaalse löövuse ja mälupildi sügavuse ja avameelsuse poolest.

Kalev Kesküla

Nullindatel on midagi viga. Kõik on alles pooleli, üldistusi ei saa teha, võib vaid vilksamisi fikseerida seda, mis toimub, ja ka need tähelepanekud lipsavad peost

Piret Viires

Sündmusi nullindate kirjanduselus

rehepapp.jpg

Ilmub Andrus Kivirähki "Rehepapp"

Nullindate luule ja kirjanduse käsitlusi

Mõttevahetus: 00-ndad eesti kirjanduses

Luuleaastate ülevaated 2000-2009

Veel nullindate kirjanduselust ja kirjandusest

bottom of page